Tin Tức

Nếu bạn đang có kế hoạch chuẩn bị xây dựng một web site thì hãy đăng ký ngay tên miền cho web site của mình. Đừng chần chừ và do dự bởi vì mỗi ngày có trên

Tích hợp và import plesk vào whmcs !


Tích hợp và import plesk vào whmcs !

1.Cài đặt plesk server vào whmcs : 

Các bước sau đây hướng dẫn bạn thông qua quá trình thiết lập một máy chủ trong WHMCS cho Plesk Hosting với version Plesk 11-12.

1- Bắt đầu bằng cách vào Setup > Products/Services > Servers
2- Nhấn vào Add New Server
3- Nhập tên máy chủ, địa chỉ IP, tên người dùng và mật khẩu cho phù hợp
4- Đặt tên là Plesk
5- Thiết lập một cổng tùy chỉnh(Custom Port)
Custom Port : Nếu bạn không sử dụng cổng tiêu chuẩn (8443) cho Plesk, bạn cần nhập số cổng khác trong phần Access Hash của mục thiết lập server . 
6- Nhấp vào nút Test Connection để đảm bảo thông tin được nhập một cách chính xác và WHMCS có thể kết nối với Plesk
Khi kết nối thử nghiệm báo cáo thành công, nhấn Save Changes để hoàn tất quá trình và thêm máy chủ mới của bạn2. Tạo gói package cho plesk : 

Để thiết lập một gói Plesk, trang admin whmcs vào tiếp mục Setup > Products/Services > Products/Services . Từ đó, bạn có thể tạo ra các sản phẩm(product) và cấu hình các thiết lập chung và thông tin giá như bình thường, sau đó là bước thiết lập cho server hosting plesk :

Trên tab Module Settings , chọn "Plesk" trong drop list thả xuống và sau đó cho một gói hosting chia sẻ:Tạo Service Plan bên trong Plesk control panel (trong Hosting Services > Service Plans) và sau đó chỉ cần nhập Name Service Plan vào WHMCS một cách chính xác như nó khai báo trong Plesk.Từ mục Which IP addresses to use? danh sách kéo thả sẽ liệt kê bạn muốn Plesk để gán địa chỉ IP nào khi tài khoản (accounts) sử dụng sản phẩm này(Products) được tạo ra . 
Và cuối cùng cũng như với tất cả các ứng dụng thanh toán , bạn có thể chọn lựa chọn các tùy chọn cài đặt tự động mà bạn muốn cho các đơn đặt hàng mới(orders), có thể là ngay lập tức ngay sau khi đặt hàng được đặt,hoặc ngay sau khi thanh toán ban đầu đã được nhận (khuyến nghị), hoặc chờ đợi cho đến khi người quản trị tự đánh giá và chấp nhận các lệnh chờ .