Tin Tức

Nếu bạn đang có kế hoạch chuẩn bị xây dựng một web site thì hãy đăng ký ngay tên miền cho web site của mình. Đừng chần chừ và do dự bởi vì mỗi ngày có trên

[Plesk] Hướng Dẫn Add Domain – Add SubDomain – Ad Domain Alias Trên Plesk 12


[Plesk] Hướng Dẫn Add Domain – Add SubDomain – Ad Domain Alias Trên Plesk 12

Với người sử dụng plesk việc thêm domain vào quản lý rất đơn giản bạn thực hiện nó trong 3 phút, là có thể dể dàng add domain – add subdomain – add domain alias vào plesk rồi

Đầu tiên bạn vào giao diện plesk 12 với địa chỉ nhà cung cấp plesk mail cho bạn: http://(địa chỉ ip):8880

Vào giao diện admin đăng nhập user và password vào

Giao diện admin -> chọn Domain:

Add Domain

Click Add Domain – Điền tên địa chỉ website vào Domain name*, ở đây mình sử dụng domain www.buycloud.vn

Phần còn lại điền username* + Password*

Add Domain Thành Công

*** Warning: lý do ban đầu mình đã trõ domain sang 1 ip khác nên bạn không cần quan tâm, như vậy là thành công rồi

Note:

Assign this domain to a customer: Điền các thông tin liên hệ của bạn.

Location of the website's files *  Có thể lựa chọn các subdomain đã được set up trước

Add SubDomain tương tự như trên

Quay về giao diện admin Domain

Chọn add Subdomain

Điền các tên subdomain vào ở đây mình sử dụng tên: hosting -> hosting.buycloud.vn

Hoàn thành việc add subdomain

Cuối Cùng Add Domain Alias

Chọn Add Domain Alias

Điền thông tin Alias Domain, mình sử dụng cloudserver.vn là alias Domain của buycloud.vn

Hoàn thành add Domain Alias

Chúc các bạn thành công

Plesk 12 Key Full : http://www.buycloud.vn/parallels-plesk12.html