Tin Tức

Nếu bạn đang có kế hoạch chuẩn bị xây dựng một web site thì hãy đăng ký ngay tên miền cho web site của mình. Đừng chần chừ và do dự bởi vì mỗi ngày có trên

Cách di chuyển vps(container) có khích thước lớn trong Virtuozzo


Cách di chuyển vps(container) có khích thước lớn trong Virtuozzo

Giới thiệu:

Khi ổ cứng /vz đã bị đầy thì bạn có nhu cầu muốn di chuyển một số vps có kích thước lớn qua một ổ cứng khác /vz4 chẳng hạn

Bình thường thì ta có thể sử dụng công cụ PMC của parallels để thực hiện chuyện này nhưng nếu vps của bạn có kích thước quá lớn (50G...) thì quá trình di chuyển sẽ mất nhiều thới gian hơn, có khi còn bị lổi.

Cách di chuyển thông thường

Để quá trình di chuyển không gập phải vấn đề thì mình sẽ hương dẫn các bạn cách di chuyển thủ công mà mình hay sử dụng đối với một số vps có khích thước lớn:

Tình huống:

Bài bên dưới mình sẽ hướng dẫn các bạn di chuyển vps từ /vz/private/123 qua ổ cứng mới: /vz4/private/123

Quá trình thực hiện:

1. Stop vps trước khi di chuyển

#vzlist -a 

#vzctl stop 123 

2. #cd /vz/private 

3. #tar -cf /vz4/private/123.tar 123/ 

4. #cd /vz4/private 

5. #tar -xf 123.tar 

6. #cd 123 

7. #vi ve.conf 

tìm và thay thế "vz" thành "vz4" 

8. #cd /etc/vz/conf/ 

9. # unlink 123.conf (xóa bỏ simbolic link kiên kết củ) 

10. # ln -s /vz4/private/123/ve.conf /etc/vz/conf/123.conf (tạo sl mới) 

11. Mở PCM lên và refresh lại bạn sẽ thấy lại vps
(property của vps để xem dử liệu đã được di chuyển qua /vz4 hay chưa và start vps lên để kiểm tra vps đã hoạt động tốt)

Các container khác bạn cũng thực hiện tương tự như trên((chỉ thay đổi ID của vps - container)

Chú ý: 

Nếu các bạn muốn di chuyển Container này qua Server khác thì sau khi thực nện lệnh Nén thư mục lưu trữ VPS Container ở bước 3 các bạn thực hiện lệnh sau để copy thư mục này qua Server khác và thực hiện tiếp các lệnh tiếp theo từ bước 4 ---> bước 11

Code:

scp 123.tar root@ip_Serveer:/vz/private/

==================================
Done!

Chúc các bạn thành công!