Câu hỏi thường gặp

Nếu bạn đang có kế hoạch chuẩn bị xây dựng một web site thì hãy đăng ký ngay tên miền cho web site của mình. Đừng chần chừ và do dự bởi vì mỗi ngày có trên

Vì sao cần sử dụng VPS?
Hỗ trợ kỹ thuật đối với dịch vụ Máy chủ ảo (VPS)
Hỗ trợ kỹ thuật đối với dịch vụ Thuê máy chủ (Dedicated Server)
[VPS] BizMaC đang dùng công nghệ ảo hóa nào?
[VPS] Máy chủ ảo hỗ trợ những hệ điều hành nào?
[VPS] Tôi có quyền truy cập vào tài khoản root hoặc Administrator không?
[VPS] Tôi có truy cập từ xa nếu VPS bị mất kết nối mạng không?
[Managed Web Server] Phạm vi hỗ trợ trên Máy chủ Web Quản trị toàn diện
VPS và Cloud VPS khác nhau như thế nào?
Bạn cần biết bao nhiêu kiến thức về kỹ thuật khi sử dụng Coud Server?
Tôi có thể làm những gì với Cloud VPS của tôi?
Tôi có thể nâng cấp một Cloud VPS hiện tại khi cần không?
Làm thế nào để bạn sao lưu dữ liệu của Cloud VPS?
Làm thế nào nhận được nhiều IP trên cùng Cloud Vps?