Cloud Hosting

Nếu bạn đang có kế hoạch chuẩn bị xây dựng một web site thì hãy đăng ký ngay tên miền cho web site của mình. Đừng chần chừ và do dự bởi vì mỗi ngày có trên

Mô hình và phân tầng trong điện toán đám mây

Mô hình điện toán đám mây gồm 2 mặt trước và sau thực hiện hoạt động và chức năng khác nhau. Đám mây được phân làm nhiều tầng để thưc hiện các nhiệm vụ khác nhau..

Cloud computing là gì?

Cloud computing là một giải pháp toàn diện cung cấp công nghệ thông tin như một dịch vụ, Nó là một giải pháp điện toán dựa trên Internet ở đó cung cấp tài nguyên chia sẻ giống như dòng điện được phân phối trên lưới điện. Các...

Giới thiệu Cloud Storage

Giới thiệu dịch vụ cloud storage của BuyCloud với nhiều tính năng, và khả năng tiện ích cho khách hàng.

Máy chủ (Server) là gì? hệ thống mạng doanh nghiệp là gì?

Máy chủ: Một máy tính hay một thiết bị trên mạng, nó quản lý tài nguyên của mạng. Ví dụ như, một máy dịch vụ tập tin là một máy tính hoặc là một thiết bị chuyên dụng để lưu trữ các tập tin. Bất kỳ người sử dụng nào trên...