Kết quả tìm kiếm cho "mô hình cloud server"

Nếu bạn đang có kế hoạch chuẩn bị xây dựng một web site thì hãy đăng ký ngay tên miền cho web site của mình. Đừng chần chừ và do dự bởi vì mỗi ngày có trên

Mô hình và phân tầng trong điện toán đám mây

Mô hình điện toán đám mây gồm 2 mặt trước và sau thực hiện hoạt động và chức năng khác nhau. Đám mây được phân làm nhiều tầng để thưc hiện các nhiệm vụ khác nhau..