Tin Tức

Nếu bạn đang có kế hoạch chuẩn bị xây dựng một web site thì hãy đăng ký ngay tên miền cho web site của mình. Đừng chần chừ và do dự bởi vì mỗi ngày có trên

Update Parallels Cloud Server Version 9


Update Parallels Cloud Server Version 9

Hiện tại Parallels đã tiến hành update PCS version 6 update 9 mới cho Parallels Cloud Server. Tất cả các thay đổi cập nhật cũng như những lỗi đã fix và còn tồn đọng được nêu rõ bên dưới.

1. Các gói đính kèm trong bản update.

Tất cả các packages mới trong đợt update này của Parallels Cloud Server 6.0 giới thiệu các tính năng mới giúp hệ thống và các Vitural Machine-Container
họat động ổn định hơn, fix các lỗi còn tồn đọng được phát hiện ở bản cập nhật cũ.

2. Tính năng mới.
– Hỗ trợ docker bên trong Parallels Containers (#PSBM-29806). Có thể tạo docker container bên trong
Parallels Container nhờ sự hổ trợ từ OS EZ Templates.
– Nâng cao khả năng phân bổ dữ liệu tốt hơn cũng như bổ sung thuật toán mới về việc phân bổ không gian trống
trên các Chunk của Parallels Cloud Storage ((#PSBM-29966, #PSBM-30229, #PSBM-30289). Thuật toán mới giúp cân
bằng dữ liệu tốt hơn trên cluster và giúp hạn chế bị suy giảm hiệu năng tổng thể khi thêm chunk mới vào cluster.
– Cung cấp thêm công cụ monitor độ trễ về I/O trên cluster với command ‘pstorage mnt-top’, cung
cấp khả năng monitor tốt hơn về độ trể network, độ trể trên các Disk. Command mới còn giúp người dùng xác định
Chunk Server và Node nào có độ trể cao và đang có vấn đề về các chuổi dữ liệu đang lưu. ‘pstorage mnt-top’ hiển
thị mức trung bình và cao nhất của độ trể trên các node cũng như tình trạng I/O không được sắp xếp tốt nhằm giúp người dùng xác định file hoặc VM nào có vấn đề. Lưu ý nếu một yêu cầu về I/O bị đóng băng hơn 7s thì Parallels sẽ gửi
1 dòng log vào /var/log/messages.

3. Bug fix
– Tình trạng mất license space trong pstorage stat (#PSBM-29353)
– Option ‘-i’ phải được khai báo khi dùng ‘pstorage make-mds -l -i’ (#PSBM-30139)
– Phân tích địa chỉ lắng nghe trong ‘make-cs’ và ‘configure-cs’ commands không làm việc. (#PSBM-30144)
– GRUB bị lỗi khi migration Ubuntu. (#PSBM-30487)
– Network adapter e1000 trong các VM Windows có vấn đề gây ra lỗi kernel. (#PSBM-30624)
– Lỗi khi khởi tạo logging xác thực bằng command pstorage-mount (#PSBM-30831)
– Thiếu thông báo xác thực khi dùng lệnh pstorage rm-cs –force (#PSBM-31071)
– Truy xuất filesystem sysfs cùng lúc từ container và host có thể gây lỗi cho kernel. (#PSBM-31275)
– Đăng ký lại 1 VM trong PACI sẽ xảy ra tình trạng treo VM đó. (#PSBM-31069)
– Module driver kernel của Distributed Replicated Block Device (DRBD) không thể compiled cho kernel của OpenVZ (#PSBM-31320, #OVZ 3168)
– Command ‘yum update’ có thể bị lỗi khi cấu hình repository sai. (#PSBM-31325).
– Các packet multicas có thể bị xử lý không đúng bởi host với kiểu mạng là Briged. Điều này có thể làm
gây nguy hại cho hệ thống hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến kernel (#PSBM-31496).
– Migration Container xuất hiện lỗi “Error: rst_inotify: -17″. (#PSBM-31567)
– Mất symbolic link trong ‘/dev’ khi checkpointing và restoration Container dẫn đến application có thể lỗi (#PSBM-31593)
– Tình trạng loop có thể xảy ra khi chạy monitor script.
– Thông tin về tình trạng “độ trể” và “space” không đầy đủ khi dùng command “pstorage stat” và “pstorage top”.
– Một số lỗi theo các ticket được phản hồi như sau :
(#PSBM-20496, #PSBM-24602, #PSBM-26223, #PSBM-27443, #PSBM-28657, #PSBM-28708, #PSBM-28768
#PSBM-28883, #PSBM-28885, #PSBM-29036, #PSBM-29046, #PSBM-29181, #PSBM-29287, #PSBM-29513, #PSBM-30011,
#PSBM-30027, #PSBM-30190, #PSBM-30197, #PSBM-30366, #PSBM-30667, #PSBM-30771, #PSBM-30804, #PSBM-30915,
#PSBM-30930, #PSBM-31110, #PSBM-31539).

4. Vấn đề tồn tại
– Command ‘prlctl’ không hỗ trợ 1 vài hệ thống Container đã được hỗ trợ ‘vzctl’ trong versions trước của Parallels Server Bare Metal.
– Tính năng offline management không làm việc với các Container sử dụng mode Bridged Networking.
– Tính năng offline management không làm việc với các VM sử dụng mode Bridged Networking. Vấn đề là do Destination MAC bị Parallels server xử lý sai làm thay đổi..
Destination MAC, điều này làm sai so với Destination Mac lúc packets chưa được Parallels Server xử lý, và packets sẽ bị drop bởi router. Tình trạng này có thể xử lý bằng việc cấu
hình lại router, nhằm ép router chấp nhận packets cùng địa chỉ IP nhưng Destination Mac thì khác với Destination Mac gốc, hoặc cấu hình lại mode networking của VM là Host-routed.
– Container chạy Ubuntu không hổ trợ mã hóa password. (#PSBM-14886).
– Không chứng thực được kết nối IPSec từ PCS Hardware Node đến Container.
– Container chứa nhiều disk ảo không thể backup và restore thông qua PVA.
– Network Interface e1000 stop working đối với Windows Server 2012 R2 Update 1.
– Convert Hyper-V vitural machine lỗi khi chuyển sang Parallels vitural machine. Để xử lý, thêm option ‘–allow-no-os’ khi convert. (#PSBM-7201)
– Tạo VM trên PCS để cài Parallels Desktop MAC rất chậm. (#PSBM-8528)
– Sử dụng WMI console không hỗ trợ trong Windows vitural machine, thay vào đó phải dùng ‘prlctl enter’. (#PSBM-9811)
– Vm chạy Linux có ít hơn 4GB RAM có thể bị treo trong quá trình khởi động, sử dung ‘iommu=soft’ trong command khi start VM. (#PSBM-11807)
– Tạo snapshot cho Container đã có ít nhất 1 session chạy lệnh ‘prlctl enter’ hoặc ‘prlctl exec’ thì không được hỗ trợ. Để tạo snapshot phải close session chứa 2 lệnh trên trước.(#PSBM-11871)
– Xen vitural machine không thể migrated sang Parallels vitural machine. (#PSBM-12122)
– Container có thể bị đóng băng khi cố sử dụng quá định mức space cho phép.(#PSBM-12213)
– Bash ‘echo’ command không report lại lỗi khi write 1 file nằm trên cluster PCS, dù cluster hiện tại không đủ free space.(#PSBM-12621)
– Soft lockups trong Linux kernel, update đến version 2.6.37 có thể xảy ra tình trạng stop VM.(#PSBM-13963)
– Trafic được khởi tạo không thể làm việc với mode bridged vitural network adapters trên server vật lý đang enable Open vSwitch.(#PSBM-14260)
– Không thể sử dụng iptable trên server vật lý khi Open vSwitch bridges enabled.(#PSBM-14334)
– Trên hệ thống đã được nâng cấp từ Parallels Server 4 Bare Metal lên Parallels Cloud Server 6.0, command ‘prlctl list -a’ có thể không hiển thị IP của container chạy chế độ
network là bridged. Để hiênr thị IP của container nên dùng command ‘vzlist -0 IP’.(#PSBM-14528)
– Khởi chạy VM với Windows Server 2012 và Windows 8 chỉ hỗ trợ server có CPUs được enable tính năng NX (No-eXecute). (#PSBM-14837)
– Backup VM có nhiều vitural disk lưu trên LVM partion rất lâu.(#PSBM-14971)
– Chạy tool Iometer trong VM Windows có lượng RAM thấp có thể gây crash VM. (#PSBM-15403)
– Mất rule ebtables khi restart service ebtables. (#PSBM-15641)
– Tạo cache cho việc update có thể bị lỗi với container chạy Red Hat Enterprise Linux 5. (#PSBM-15707)
– C2V migration từ Parallels Container chạy Windows sang Parallels Cloud Server rất chậm. (#PSBM-19258)
– Không thể migration Container trên 2TB dữ liệu đến VM. (#PSBM-21613)
– Trên Linux 32bit, kích thước tối đa của 1 vitural hard disk bị giới hạn 16TB-4KiB (#PSBM-22193)
– Migration host chạy Linux đang dùng EFI và GPT thành VM không được hổ trợ. (#PSBM-24118)
– Không thể khởi tạo lại size vitural hard disk với option –resize_partition (#PSBM-26377)
– Không thể migration Parallels Vituozzo Cntainer của Windows 4.5 hardware node thành VM. (#PSBM-29576)
– Command vzctl không nhận ra file backups kèm theo VM hoặc Container. (#PSBM-29752)
– Cấu hình VM với firmware EFI và SCSI BusLogic controller enabled không được hổ trợ. (#PSBM-30537)

5. Tính năng được yêu cầu.
Các tính năng bên dưới sẽ bị xóa bỏ khi đã được bổ sung vào các phiên bản kế tiếp.
– VZFS file system. http://kb.parallels.com/119015.
– Migration server vật lý thành container và migration Xen vitural machines thành vitural machines.http://kb.parallels.com/119016.
– Bổ sung command vzbackup, vzabackup và pbbackup.
– Cấu hình iptables chính thức trong ‘/etc/sysconfig/vz’.
– Tất cả các resources UBC ngoại trừ ‘physpages’ và ‘swappages’. (#PSBM-24231)
– Tham số ‘vziptables’ trong file cấu hình kickstart để giúp triển khai PCS tự đông.(#PSBM-27566)

6. Cách Update.
Tất cả các bản update đề được thực hiện thông qua command yum trong Parallels Cloud Server 6.