Tin Tức

Nếu bạn đang có kế hoạch chuẩn bị xây dựng một web site thì hãy đăng ký ngay tên miền cho web site của mình. Đừng chần chừ và do dự bởi vì mỗi ngày có trên

Thông báo chính thức việc đổi tên Parallels thành Odin


Thông báo chính thức việc đổi tên Parallels thành Odin

Hôm nay chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ Parallels chính thức đổi tên mới thành Odin và giao diện mới trên website.
Chúng tôi thay đổi tên mới nhưng vẫn cam kết đảm bảo việc cung cấp các công nghệ và dịch vụ  là không thay đổi. Lý do chính để chúng tôi thay đổi tên để tách ra thành hai dòng sản phẩm riêng biệt, nhằm hỗ trợ tốt hơn cho người dùng và đối tác.
Hiện tại, đội hỗ trợ mảng cung cấp dịch vụ sẽ đổi tên thành Odin, nhưng đội hỗ trợ mảng giải pháp dịch vụ đa nền tảng vẫn giữ nguyên tên là Parallels.
Tại sao chúng tôi lại đổi tên thành Odin ? Mọi người nên đọc thông báo tại blog của chúng tôi để hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Những điều khách hàng nên lưu ý:

Cùng dòng sản phẩm nhưng với tên mới: Với việc chúng tôi đổi tên, thì vài dòng sản phẩm trước và sau này cũng sẽ được đổi tên mới. Tài liệu và giao diện người dùng của các sản phẩm đó cũng sẽ thay đổi theo hướng mới.
Cùng một team hỗ trợ nhưng với email mới: Cùng với việc đổi tên sản phẩm thành Odin, thì email của các nhân viên hỗ trợ cũng sẽ đổi. Tuy nhiên tên tài khoản mail sẽ giữ nguyên. Ví dụ: tài khoản Join Smith với email cũ là joinsmith@parallels.com sẽ đổi thành joinsmith@odin.com.
Cùng một tài nguyên dữ liệu nhưng trên giao diện website mới: Bạn nên update mới odin.com và blog.odin.com vào bookmarks để truy cập vào website và blog của chúng tôi. Nếu bạn đang theo dõi chúng tôi trên Facebook và Twitter thì sẽ được tự động chuyển hướng sang Facebook và Twitter Odin.

Nếu bạn đang sử dụng tên và logo cũ trên website là Parallels, vui lòng đổi sang tên và logo mới là Odin sớm nhất có thể. Điều này giúp đồng bộ giữa website chúng tôi cùng với website của bạn . Mọi hình ảnh về logo và tên mới đều được thể hiện ở trang thông tin của chúng tôi. Mọi thắc mắc bạn vui lòng vào xem tại FAQ.

Trân trọng.
Odin Team.