Tin Tức

Nếu bạn đang có kế hoạch chuẩn bị xây dựng một web site thì hãy đăng ký ngay tên miền cho web site của mình. Đừng chần chừ và do dự bởi vì mỗi ngày có trên

Hướng dẫn xử lý lỗi Lỗi 500 Internal Server Error


Hướng dẫn xử lý lỗi Lỗi 500 Internal Server Error

Lỗi 500 xảy ra do các nguyên nhân nội tại của máy chủ, thường người sử dụng ít can thiệp vào

Ngoài ra, lỗi này cũng do một số nguyên nhân như sau bạn thử check lại nhé.

1. Một trường hợp xảy ra là máy chủ gặp lỗi khi xử lí .htaccess (thí dụ như tập tin này bị sai cú pháp, hoặc máy chủ chưa cài module để xử lí 1 số chỉ thị đặc biệt của nó: ví dụ trong .htaccess dùng RewriteRule mà máy chủ lại không cài modRewrite chẳng hạn…).

2. Lỗi này thường gặp ở 1 số sever không cho phép thiết lập quyền hạn đối với các thư mục sang chế độ CHMOD 777, đặc biệt là các thư mục admin hay administrator (nhằm mục đích bảo vệ phần back-end của bạn). Nghĩa là lỗi này ít khi xảy ra trên localhost, và khi gặp lỗi này bạn cũng sẽ không vào được trang quản trị.

3. Bạn đang bị tấn công DoS (1 số server cấu hình khi host dùng quá tài nguyên thì xuất lỗi này)

Giải quyết: bạn vào File Mananger hay dùng một chương trình FTP vào host của bạn và CHMOD lại cho các thư mục và tập tin thư mục thì là 755 còn tập tin thì nên 644.