Tin Tức

Nếu bạn đang có kế hoạch chuẩn bị xây dựng một web site thì hãy đăng ký ngay tên miền cho web site của mình. Đừng chần chừ và do dự bởi vì mỗi ngày có trên

Hướng dẫn fix “Resource usage has exceed” trên plesk || Lỗi chấm than vàng


Hướng dẫn fix “Resource usage has exceed” trên plesk || Lỗi chấm than vàng

Khi hệ thống quản lý plesk báo lỗi “Resource usage has exceed…” thì đồng nghĩa với việt tài nguyên sử dụng của bạn gần giới hạn khí đến với giới hạn sẽ xuất hiện dấu chấm than màu đỏ.

Ngoài ra, Nếu dấu chấm than vàng vẫn xuất hiện dù Resource chưa vượt quá giới hạn. Có nghĩa là do một số nguyên nhân của hệ thống hay lỗi khác ảnh hưởng đến thông số sai về tài nguyên nó cũng sẽ xuất hiện như trên.

Chúng ta có cập nhất lại tài nguyên bằng dòng lệnh sau để xử lý lỗi này:

/etc/cron.daily/50plesk-daily

Tìm hiểu thêm: 

http://kb.odin.com/en/118384