Tin Tức

Nếu bạn đang có kế hoạch chuẩn bị xây dựng một web site thì hãy đăng ký ngay tên miền cho web site của mình. Đừng chần chừ và do dự bởi vì mỗi ngày có trên

Hướng Dẫn Cài Đặt Giao Diện Tiếng Việt Cho Plesk 12


Hướng Dẫn Cài Đặt Giao Diện Tiếng Việt Cho Plesk 12

Phiên bản cập nhật 12.0.18#33 của nhà phát hành sản phẩm parallels ngày 28.1.2015 cung cấp 2 tính năng mới :

  • Cho phép nâng cấp phiên bản MySQL lên 5.5.41
  • Giao diện ngôn ngữ mới bao gồm: Malaysia, Thai Lan, Tiếng Việt và Philipin

Cụ thể về việc bật chức năng giao diện ngôn ngữ Tiếng Việt trên Parallels Plesk 12 như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Panel Hosting bằng User Admin (Root) để được quyền cao nhất tại http://:8880 hoặchttps://:8443

Bước 2: Tiến hành chọn phần Server/Plesk Appearance/Languages

Bước 3: Check chọn ngôn ngữ  Vietnamese như hình bên dưới. Sau đó chọn Enable và chọn Make Default để Tiếng Việt trở thanh ngôn ngữ giao diện chính.

Bước 4:  Log Out User đang hoạt động. Login trở vào để thấy sự thay đổi về ngôn ngữ giao diện.

Hoàn tất quá trình Update giao diện Tiếng Việt.