Tin Tức

Nếu bạn đang có kế hoạch chuẩn bị xây dựng một web site thì hãy đăng ký ngay tên miền cho web site của mình. Đừng chần chừ và do dự bởi vì mỗi ngày có trên

Cloud computing là gì?


Cloud computing là gì?

Cloud computing hay còn gọi là điện toán đám mây, một thuật ngữ xuất hiện từ năm 2007. Mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng internet. Thuật ngữ đám mây là cách nói ẩn dụ của internet ( cách bố trí trong sở đồ mạng máy tính) và như sự liên tưởng cơ sở hạ tầng phức tạp trong chứa nó. Có thể nói điện toán đám mây là một cuộc cách mạng mới, thông qua bài viết này tôi muốn các bạn trở thành một bộ phận của cuộc cách mạng đó và có thể sử dụng nó để mạng lại lợi nhuận và chất lượng cuộc sống riêng cho bạn.  

Tham khảo mô hình và phân tầng trong điện toán đám mây

Điện toán đám mây hoạt động như thế nào ?

Điện toán đám mây là một giải pháp toàn diện cung cấp công nghệ thông tin như một dịch vụ, Nó là một giải pháp điện toán dựa trên Internet ở đó cung cấp tài nguyên chia sẻ giống như dòng điện được phân phối trên lưới điện. Các máy tính trong các đám mây được cấu hình để làm việc cùng nhau và các ứng dụng khác nhau sử dụng sức mạnh điện toán tập hợp cứ như thể là chúng đang chạy trên một hệ thống duy nhất.

Tính linh hoạt của điện toán đám mây là một chức năng phân phát tài nguyên theo yêu cầu. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng các tài nguyên tích lũy của hệ thống, phủ nhận sự cần thiết phải chỉ định phần cứng cụ thể cho một nhiệm vụ. Trước điện toán đám mây, các trang web và các ứng dụng dựa trên máy chủ đã được thi hành trên một hệ thống cụ thể. Với sự ra đời của điện toán đám mây, các tài nguyên được sử dụng như một máy tính gộp ảo. Cấu hình hợp nhất này cung cấp một môi trường ở đó các ứng dụng thực hiện một cách độc lập mà không quan tâm đến bất kỳ cấu hình cụ thể nào.

Điện toán đám mây mang lại lợi ích gì cho bạn?

Như lúc đầu đã nhắc đến, điện toán đám mây hình thành các công nghệ internet như một loại hình dịch vụ. Với các loại hình dịch vụ này áp dụng công nghệ điện toán sẽ tích hợp các tính năng tối ưu.

Chi phí giảm: Điện toán đám mây có thể làm giảm cả chi phí vốn (CapEx) lẫn chi phí vận hành (OpEx) vì các tài nguyên chỉ được mua khi cần và chỉ phải trả tiền khi sử dụng.

Ex: Dịch vụ Cloud server ứng dụng công nghệ lưu trữ cloud storage (hệ thống lưu trữ online). Việc kết nối sử dụng các tài nguyên trên internet (đám mây) bằng các thuật toán giúp tính toán tiết kiệm chi phí sử dụng. Chỉ sử dụng các tài nguyên rãnh và tránh lãng phí tài nguyên.

Cách sử dụng nhân viên được tinh giản: Việc sử dụng điện toán đám mây giải phóng đội ngũ nhân viên quý giá cho phép họ tập trung vào việc cung cấp giá trị hơn là duy trì phần cứng và phần mềm.

Khả năng mở rộng vững mạnh: Điện toán đám mây cho phép khả năng điều chỉnh quy mô ngay lập tức hoặc tăng lên hoặc giảm xuống, bất cứ lúc nào mà không cần giao kết dài hạn.

Ex: Việc sử dụng điện toán đám mây là sự kết nối tài nguyên trên hệ thống trực tuyến, dễ dàng nâng cấp, bảo trì hay thay đổi cấu hình sử dụng.

“Công nghệ điện toán đám mây áp dụng tối ưu vào tính năng nổi bật của cloud server”

Hãy đăng kí dịch vụ cloud server ngay hôm nay để đem công nghệ này mang lại lợi nhuận cho bạn:

Bảng giá cloud server: 

Cloud MIN – 171,000 VNĐ/tháng

01vCpu | 512MB Ram | 15GB-SAN Storage  

Cloud Professional - 450,000 VNĐ/tháng

02vCpu | 1GB Ram | 30GB-SAN Storage      

Cloud Business  - 650,000 VNĐ/tháng

04vCpu | 2GB Ram | 60GB-SAN Storage      

Cloud Corporate - 1,350,000 VNĐ/tháng

06vCpu | 3GB Ram | 80GB-SAN Storage        

Cloud Enterprise - 1,800,000 VNĐ/tháng

08vCpu | 4GB Ram | 120GB-SAN Storage     

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CẦU VỒNG
67 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
www.bizmac.com.vn